Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Ogłoszenia

Nowy plan w szkołach dla dorosłych i na KKZ więcej>>>
Informujemy, że na stronie internetowej został umieszczony plan dla słuchachy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (3 i 5 semestr) oraz dla uczesników kwalifikacyjnych kursów zawodowych ("starych" i dla nowego technika rolnika RL.03). Plan dla innych nowych KKZ i 1...
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019 więcej>>>
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9.00. W tym dniu zaplanowane są spotkania uczniów z Wychowawcami klas poświęcone omówieniu organizacji pracy w nowym roku...
Pierwsze zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na KKZ więcej>>>
Pierwsze zajęcia dla : - sem. III i V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędą się 08-09.09.2018 r. - uczestników KKZ (trwające kursy) odbędą się 15-16.09.2018 r. - uczestników KKZ (nowy kurs od września 2018 - kwalifikacja RL.03) odbędą się 22.09.2018...
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w dniach 16.07. - 31.08.2018 r. więcej>>>
Sekretariat uczniowski w okresie 16.07. - 31.08.2018 r. jest czynny w godzinach 07.00 - 15.00...
Wolne miejsca w szkołach dla dorosłych więcej>>>
Wolne miejsca w: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 3 - letnie (6 semestrów) na podbudowie: gimnazjum, 8 - letniej szkoły podstawowej (sprzed reformy oświatowej wprowadzającej gimnazja), zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci przyjmowani są na 3 semestr) ...
Wolne miejsca w szkole dla młodzieży więcej>>>
Wolne miejsca w: Technikum: Technik informatyk o ukierunkowaniu e- sportowym NOWOŚĆ!!! Technik żywienia i usług gastronomicznych - dodatkowe zajęcia z : cukiernictwa artystycznego, carvingu, kuchni molekularnej i dietetyki NOWOŚĆ!!! Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki o...
Szkolenie dotyczące praktyk zawodowych więcej>>>
Szkolenie - praktyki zawodowe W dniu 23 maja o godz. 10:25(długa przerwa) w szkolnej auli odbędzie się spotkanie uczniów klas 2 i 3 technikum dotyczące praktyk zawodowych. Obecność obowiązkowa! Podczas spotkania otrzymacie dzienniczki i praktyk oraz zaświadczenia....
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w dniu 23.05.2018 r. więcej>>>
Sekretariat uczniowski w dniu 23.05.2018 r. będzie czynny w godzinach 07.00 - 14.30...
Wiosna w Gronowie 2018 więcej>>>
Zespół Szkół w Gronowie zaprasza 19 maja 2018 roku na WIOSNĘ W GRONOWIE połączoną z: "Powiatową akademią swojskich smaków wraz ze zlotem ciągników rolniczych" realizowanym przy współfinansowaniu budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego Program...
Szkolenie dotyczace egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2018r. więcej>>>
UWAGA !!! Uczniowie klas : 2tl, 2ti, 3ti, 2ta, 2zb, 3tr, 3zw, 3tp, 3tj, 3th dnia 18 maja 2018 r. (piątek) o godz.10.45 w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego...
Szkolenie dotyczace egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2018 r. więcej>>>
UWAGA !!! 1) Uczniowie klas : 4tp, 4ti, 4tr, 4th, 4tj 2) słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych: KKO – R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, KKF – R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej KKK – A.68 Obsługa klienta w jednostkach...
Drzwi Otwarte 2018 więcej>>>
...
Szkolenie z zakresu procedur - egzamin maturalny 2018 r. więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że szkolenie z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się dnia 18.04.2018 r. (środa) godz. 10.40 – szkoły dzienne – klasy 3LOa, 4tr, 4tj, 4th, 4tp, 4ti godz. 16.00 – szkoły dla dorosłych (sem. 6LL)...
Trwa nabór do szkół dla dorosłych i na KKZ więcej>>>
Trwa nabór do szkół dla dorosłych i na KKZ Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Oddział zamiejscowy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Oddział zamiejscowy: Zespół Szkoł w Brzozówce Oddział...
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w okresie swiąt wielkanocnych więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że w okresie 29.03 - 30.03.2018r. oraz 03.04.2018 sekretariat uczniowski czynny jest w godzinach od 7:00 - 15:00....
Godziny pracy stacji diagnostycznej w dn. 27.02.2018r. więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że stacja kontroli pojazdów będzie czynna w dniu jutrzejszyn tj. 27.02.2018r. do godziny 13:00....
GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO W DNIACH 12-25.02.2018 r. więcej>>>
Sekretariat uczniowski w dniach 12-25.02.2018 r. (ferie zimowe) będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 15.00...
Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2018 więcej>>>
Informujemy że dnia 18.02.2018r. upływa termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec-lipiec. Przypominamy iż osoby które ukończyły kwalifikacjcyjne kursy zawodowe składają deklaracje bezpośrednio do Okręgowej Komisji...
Nowy plan w szkołach dla młodzieży więcej>>>
Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy plan w szkołach dla młodzieży....
GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO W DNIACH 27-29.12.2017 r. więcej>>>
GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO W DNIACH 27-29.12.2017 r. środa 27.12 – 07.00 – 15.00 czwartek 28.12 – 07.00 – 15.00 piątek 29.12 – 07.00 – 15.00...
Opiekun medyczny - rozpoczęcie zajęć na nowym kwalifikacyjnym kursie zawodowym - 16 grudnia 2017 r. więcej>>>
16 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 odbędzie się inauguracja roku szkolnego dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny. Od godziny 8.20 będą prowadzone zajęcia według...
Szkolenie w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- sesja: styczeń-luty 2018 r. więcej>>>
UWAGA !!! uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: KKI – R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, KKS – R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, KKN – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych KKL...
Szkoła nieczynna. więcej>>>
W dniu jutrzejszym tj. 14.10.2017r. (sobota), szkoła będzie nieczynna z okazji Święta Edukacji Narodowej....
Zaprojektuj ciekawą bryłę - weź udział w akcji "Pomoc naukowa" więcej>>>
AKCJA POMOC ...NAUKOWA CELEM AKCJI JEST WZBOGACENIE PRACOWNI MATEMATYCZNYCH O MODELE BRYŁ ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ U NAUCZYCIELA MATEMATYKI I WYBIERZ PROJEKT WYNONAJ BRYŁĘ W TERMINIE DO 31 LISTOPADA 2017 R. NA UCZESTNIKÓW AKCJI CZEKAJĄ NAGRODY...
GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO W DNIACH 09-14.10.2017 r. więcej>>>
GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO W DNIACH 09-14.10.2017 r. poniedziałek 09.10. – 07.00 – 15.00 wtorek 10.10. – 08.00 – 17.00 środa 11.10 – 07.00 – 15.00 czwartek 12.10 – 07.00 – 16.00 piątek 13.10 – 07.00 – 15.00 sobota 14.10...
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe więcej>>>
ZS, CKU W Gronowie informuje, że w dniu 30.09.2017 zostały uruchomione KwalifikacyjneKursy Zawodowe w następujących kwalifikacjach: M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów...
Pierwsze zajęcia - szkoły dla dorosłych więcej>>>
Informujemy, że pierwsze zajęcia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (sem. 3 oraz 5), Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie: technik bhp (sem. 3BA) oraz dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: KKO, KKN i KKJ odbędą się 9-10.09.2017 r. Plan zajęć...
Kalendarium na najbliższe dni - szkoły dzienne więcej>>>
4 września, godz. 9:00 - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych; 7 i 12 września, godz. 10:25 i 13:55 - giełda używanych podręczników; 15 września, godz. 16:00 - I Spotkanie z Rodzicami...